Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Rel Gloria

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes: E499, B443S, 1801

Rozměry/ Size: 357 x 306 x 240 mm

Popis: Jednoobvodový přímozesilující (KV, SV, DV) přijímač s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dřevěná skříň, bakelitový rámeček, celuloidová stupnice. Reproduktor vyzařuje směrem vzhůru. Přijímače se dodával i ve skříni, kde byl reproduktor umístěn vedle stupnice.

Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker mounted on the upper deck. Wooden cabinet, celluloid scale, bakeliet frame.