Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Rel Signal

Rok výroby/ Production: 1947/48

Elektronky/ Tubes: 2x ECH21, EBL21, EM11, AZ11 (2x ECH4, EBL1, EM4, AZ11)

Rozměry/ Size: 488 x 318 x 218 mm

Popis: Sedmiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice. Poslední přijímač vyráběný firmou Rel před znárodněním, část jich byla vyrobena již pod značkou Tesla. V přístroji se můžou vyskytovat i různé kombinace uvedených elektronek.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.