Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Rel Primus

Rok výroby/ Production: 1941/42

Elektronky/ Tubes:

  • Primus: ECH11 (ECH4), EBF11 (EF11), EF11, EL11 (EBL1), EM11, AZ1 (AZ11)
  • Primus U: UCH21, UCH21, UBL21, UM4, UY21
  • Rozměry/ Size: 495 x 315 x 230 mm


    Popis: Sedmiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé (verze "U" i ze stejnosměrné) sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), spořič proudu přepínáním odboček anodového vinutí sí. transformátoru, dřevěná skříň, skleněná stupnice. Osazení elektronek se mohlo v průběhu výroby měnit v závislosti na dostupných zásobách.

    Description: 7 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC ("U" version also from DC) net. Dynamic excited speaker, tube tuning indicator, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale.