Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Reproduktor

Popis: Dynamický reproduktor ve dřevěné skříňce k připojení k rozhlasovému přijímači. Skříňka svým tvarem připomíná přijímač Titan VV, zřejmě se však jedná o amatérský výrobek.