Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Rubin A (SSSR)


Rok výroby/ Production: 1956/58

Popis: Sovětský elektronkový pětikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) a příjmem VKV rozhlasu v pásmu 64-73 MHz. Obrazovka s úhlopříčkou 43 cm a ochranným sklem, pod ní 2 eliptické reproduktory. Knoflíky na levé straně: menší knoflík: jas/síťový vypínač, větší: hlasitost, pod spodní hranou kontrast a tónová clona, vpravo ladění a přepínání kanálů. Přístroj má dvě vodorovná chassis, spodní signálové a vrchní rozkladové, na svou dobu moderní konstrukce. Dřevěná skříň, papírová zadní a spodní stěna.

Zajímavost pro pamětníky: vzhled tohoto televizoru byl použit u plastové prohlížečky diapozitivů, která se v 60. letech prodávala v Praze v ZOO a v historickém centru. Mačkáním páčky zespodu se otáčel kotouček s několika snímky památek nebo zvířat, kukátkem v zadní stěně se pozorovalo, pouzdro mělo zelenou nebo hnědou barvu a stálo to asi 20,- Kčs.

Description: All tube TV receiver (made in USSR) with 5 channel carousel program switch and FM receiving in 64-73 MHz band. Sound system 6,5 MHz (OIRT). Picture screen with 43 cm diameter and protective glass, 2 speakers. Knobs on left side - brightness/power switch control, volume, under mask contrast and tone, on right side tuning and carousel. 2 horizontal chassis, wooden cabinet, paper back and bottom covers. On second photo is small diapositive viewer, designed like TV Rubin.