Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Rubin 102 (SSSR)

Rok výroby/ Production: 1958/60

Popis: Sovětský elektronkový dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) a příjmem VKV-FM rozhlasu v pásmu 64-73 MHz. Obrazovka s úhlopříčkou 43 cm a ochranným sklem, pod ní reproduktor. Knoflíky na levé straně: menší knoflík: hlasitost, větší: ladění v pásmu FM, uprostřed klávesy volby zapnutí buď FM části, nebo televizoru a přepínání tónových clon, na nimi stupnice pro FM a knoflíky regulace kontrastu a jasu. vpravo ladění a přepínání kanálů, malý knoflík vpravo dole ovládá vyjasňovač. Přístroj má dvě vodorovná chassis, spodní signálové a vrchní rozkladové, na svou dobu moderní konstrukce. Dřevěná skříň, papírová zadní a spodní stěna.

Description: All tube TV receiver (made in USSR) with 12 channel carousel program switch and FM broadcast in 64-73 MHz band. Sound system 6,5 MHz (OIRT). Picture screen with 43 cm diameter and protective glass. Knobs on left side - volume/FM tuning, keyboard switch for TV/FM and tone controls, on right side tuning and carousel. 2 horizontal chassis, wooden cabinet, paper back and bottom covers.