Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla SG540


Rok výroby/ Production: 1990/91


Popis: Kompaktní věž, obsahující gramofon, tuner a výkonový zesilovač, s oddělenými reproduktory.

  • Gramofon HC30 s magnetodynamickou vložkou a koncovým vypínáním, rychlosti 33-45 ot.
  • Tuner - rozsahy KV, SV, VKV OIRT i CCIR, ruční ladění, AFC, přepínač mono/stereo.
  • Zesilovač - výkon 2x 10W, pětipásmový odpojitelný ekvalizér, přepínač zdrojů signálu, vstup a výstup pro externí zdroj signálu, vypínač reproduktorů.

  • Description: Compact system with gramo player, tuner and power amplifier, powered from AC net 220V.
  • Gramoplayer HC30, magnetodynamic cartridge, 33/45rpm
  • Tuner - AM (SW, MW), FM OIRT 66-73MHz, CCIR 88-108MHz, manual tuning, AFC, mono/stereo switch.
  • Amplifier - 2x 10W, 5 channel equaliser with switch off control, input selector, speaker switch.