Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Super Sigma, Super Sigmafon

Rok výroby/ Production: 1935/36, 1936/37

Elektronky/ Tubes:

  • AF3, AF7, AL1, AZ1 (1935/36)
  • AF3, AF7, AL4, AZ1 (1936/37)
  • CF3, CF7, CL2, CY1, C1 (C2) (Super Sigma Universal 1935/36)
  • CF3, CF7, CL4, CY1, C1 (C2) (Super Sigma Universal 1936/37)

  • Popis: Dvouobvodový přímozesilující přijímač (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé (verze Universal i ze stejnosměrné) sítě. Dynamický reproduktor. Dřevěná skříň.

    Description: 2 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC (DC) net. Dynamic speaker. Wooden cabinet.