Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Koncert Sigma

Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes:

  • AB2, AF7, AL4, AZ1
  • Universal: CF7, CL4, CY1, C1

  • Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé (Universal i ze stejnosměrné) sítě. Dynamický reproduktor. Dřevěná skříň, celuloidová stupnice.

    Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC or AC/DC net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, celluloid scale.