Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Sigma Slavie

Rok výroby/ Production: 1939/40, 1940/41

Elektronky/ Tubes:

  • Slavie 1939/40: AF7, VL4, 1801
  • Slavie 1940/41: AF7, CL4, 1801
  • Slavie U: EF6, CL4, CY1, C1 (C2)

  • Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé (Slavie U i ze stejnosměrné) sítě. Dynamický reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

    Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC (Slavie U also DC) net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, glass scale.