Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla Sonet Duo - ANP210


Rok výroby/ Production: 1959/65 (Tesla Pardubice, n.p.)

Elektronky/ Tubes: EF86, ECC83, ECL82, EM81, EZ80

Cena / Price (1961): 2300,- Kčs

Rozměry/ size: 348 x 287 x 185 mm, hmotnost/ weight: 12kg

Popis: Kufříkový dvoustopý dvourychlostní monofonní cívkový magnetofon s napájením ze střídavé sítě. Rychlost 4,76 a 9,53 cm/sec, kmitočtový rozsah 50 - 10000Hz při 9,53 cm. Cívky do průměru 13 cm, ovládání funkcí šoupátky (čs. patent 96168), tlačítko nahrávání a pausy, třímístné počitadlo, elektronkový indikátor úrovně záznamu. Skříň dřevěná, potažená koženkou v různých barvách, mřížky z eloxovaného hliníku, kovový panel a dno, kovové transportní víko. Pozdější verze měly mřížky, dno a víko z různobarevného plastu, tyto změny nastupovaly postupně, takže existují přístroje s plastovým krytem a dnem, ale ještě s kovovými mřížkami. Do výrobního čísla 1284299 byl magnetofon seřízen pro pásek AGFA CH, poté pro pásek ORWO CR. S tím souvisejí i drobné změny v zapojení. Poslední série přístrojů z roku 1965-66 má ovládací prvky šedé barvy, kromě tlačítka záznamů, které pro odlišení funkce zůstalo v původní barvě.

Dnes již legendární československý magnetofon vyšel z předchozího typu Sonet, od kterého se liší navíc rychlostí 4,75 cm/s, vstupy pro více zdrojů signálu s příslušným přepínači, zaskakovacím tlačítkem pausy, počitadlem a úpravou zapojení. Ve své době patřil ke špičce kufříkových magnetofonů vyráběných v rámci RVHP. Robustní mechanika byla velmi spolehlivá, šoupátkový mechanismus nedovoloval zařadit chybnou funkci, zapojení bylo poměrně jednoduché, přesto magnetofon vykazoval velmi slušné parametry. Sonetů Duo se vyrobilo poměrně velké množství. V příslušenství přístroje byl látkový obal pro transport, dvě cívky s páskem, krystalový mikrofon, olejnička, náhradní řemínky a nahrávací kabel.

Pro zajímavost: Otvory v opěrných kostičkách vedle šoupátek měly sloužit k připojení mechanického dálkového ovládání pomocí Bowdenových kabelů. Sériově se ovládání zřejmě nikdy nevyrábělo, vyšel na něj pouze návod v časopise Amatérské radio.

V roce 1964 bylo několik tisíc Sonetů Duo vyvezeno do NSR pro zásilkový obchod Quelle. Tyto přístroje měly upravenou kmitočtovou charakteristiku a předmagnetizaci pro zahraniční magnetofonové pásky, jejich kmitočtový rozsah se zvýšil až do 14000 Hz.


Ve středu 25. 4. 2006 vyšel v novinách Metro, distribuovaných v Praze zdarma, článek o Sonetu Duo. Autor, bohužel, nedokázal ani opsat bez chyb údaje z této stránky, když už pominu převzetí fotografie bez uvedení odkazu či zdroje. A tak se lze v tomto článku dočíst, že patřil ve své době ke špičce v České republice, ačkoliv ta v té době jaksi neexistovala. O Československu zřejmě autor nikdy neslyšel. Kde vzal Jiří Suchý informace o využití Sonetu Duo jako zesilovače, nemám tušení, přístroj z principu zapojení tuto možnost neměl, to šlo až u magnetofonu B3. Ovšem poslední věta patří k vrcholu celého článku, když opisující jedinec nedokáže rozlišit NSR a NDR. Možná se tomu říká investigativní novinařina. Co ovšem očekávat od novin, které se rozdávají zdarma...

Description: Mono tape recorder with 2 tracks, 2 speed (4,76-9,53 cm/s), frequency characteristic 50-10000Hz (9,53 cm/s). Counter, tube record level indicator, pause, play, record, rewind an forward function, tone control, input signal switches. 13cm reels diameter. Wooden cabinet covered by plastic skin, metal panel, transport and bottom cover. Last series have covers from plastic in various color.

Legendary Czechoslovakia tape recorder with very good parameters and reliability. In accessories was textile transport cover, 2 tapes, crystal microphone, recording cable, oil bottle and spare belts.

In 1964 around several thousands recorders were exported to West Germany for Quelle shop. There was some changes in schematics.


Sonet Duo jako obraz - akryl na plátně 45x55 cm, autor Jiří Surůvka (1998)