Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla SR530


Rok výroby/ Production: 1990/91


Popis: Kompaktní věž, obsahující tuner a výkonový zesilovač, s oddělenými reproduktory.

  • Tuner - rozsahy KV, SV, VKV OIRT i CCIR, ruční ladění, AFC, přepínač mono/stereo.
  • Zesilovač - výkon 2x 10W, pětipásmový odpojitelný ekvalizér, přepínač zdrojů signálu, vstup a výstup pro externí zdroj signálu, vypínač reproduktorů.

  • Description: Compact system with tuner and power amplifier, powered from AC net 220V.
  • Tuner - AM (SW, MW), FM OIRT 66-73MHz, CCIR 88-108MHz, manual tuning, AFC, mono/stereo switch.
  • Amplifier - 2x 10W, 5 channel equaliser with switch off control, input selector, speaker switch.