Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telegrafia

Telegrafia a.s., Pardubice

Firma založena v roce 1919 jako Telegrafia, čsl. továrna na telefony a telegrafy, a.s. na popud ministerstva pošt a telegrafů společně s Živnobankou. Stát přitom vlastnil 51% akcií. Výroba byla zahájena v malé továrně v Roztokách u Prahy. V roce 1922 se firma definitivně přestěhovala do nové továrny v Pardubicích, kde působila až do svého zániku v roce 1946. Roku 1924 byly vyrobeny první radiopřijímače, tentýž rok firma zakoupila olomouckou továrnu Telektra, zabývající se rovněž výrobou sdělovací techniky a radiopřijímačů. Sem se přesunula výroba telefonních ústředen, původní výroba Telektry byla přitom ponechána. V roce 1933 byla Telektra v důsledku hospodářské krize zrušena.

V témže roce byla zahájena licenční výroba radiopřijímačů Schaub. Jednalo se o přijímače Bali, Java a Super včetně jejich modifikací. Tato smlouva však nebyla pro Telegrafii výhodná, příjímače nebyly příliš podařené po konstrukční stránce a špatně se prodávaly. Smlouva byla zrušena v roce 1937. Rok předtím (1936) si Telegrafia nechala u firmy Zerdik ve Vídni zkonstruovat prototypy Triumf 50, 75 a 150. Další přijímače od roku 1938 byly už vlastní konstrukce. Za války se v Telegrafii vyráběla vojenská technika, výroba radiopřijímačů byla převedena do strojnického výrobního družstva Jiskra v Pardubicích, kde se montovaly přístroje A-Dur a C-Dur, poté je vlastní výroba zastavena a montují se rádia pro firmu Lorenz. V roce 1943 je na trh ještě dán malý přijímač Super 7P. K obnovení výroby radiopřijímačů došlo až v roce 1945 přistrojem C420 Liberátor, který byl vyvinut již v roce 1941. V roce 1946 byla firma znárodněna a začleněna do národního podniku Tesla.