Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Temp 3 (SSSR)


Rok výroby/ Production: 1957/58

Popis: Sovětský elektronkový dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) a příjmem VKV rozhlasu v pásmu 64-73 MHz. Obdélníková obrazovka s úhlopříčkou 43 cm, kovovým konusem a ochranným sklem, pod ní reproduktor. Knoflíky na levé straně: menší knoflík: jas/síťový vypínač, větší: kontrast, vpravo ladění VKV a hlasitost. Dřevená skříň, papírová zadní a spodní stěna. Další ovládací prvky jsou na pravém boku skříně, za nimi je přepínač kanálů a doladění.

Description: All tube TV receiver (made in USSR) with 12 channel carousel program switch and FM receiving in 64-73 MHz band. Sound system 6,5 MHz (OIRT). Square picture screen with 43 cm diameter, metallic conus and protective glass. Knobs on left side - brightness/power switch control, contrast, on right side tuning FM and volume control. Next control knobs on right side, there is also situated channel carrousel and tuning. Wooden cabinet, paper back and bottom covers.