Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telefunken 250

Rok výroby/ Production: 1932/33

Elektronky/ Tubes: RENS1204, RES164, RGN354

Rozměry/ Size: 345 x 465 x 160 mm

Popis: Jednoobvodový přímozesilující (SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Magnetický reproduktor, bakelitová skříň, plechová nebo celuloidová stupnice se žárovičkou.

Description: 1 circuit linear receiver (MW, LW) powered from AC net. Magnetic speaker. Bakelite cabinet, metal or celluloid scale.