Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telefunken 300

Rok výroby/ Production: 1933/34

Elektronky/ Tubes: RENS1264, RENS1264, RENS1374d, RGN1064

Rozměry/ Size: 340 x 330 x 235 mm

Popis: Čtyřobvodový superhet (SV, DV) s kmitajícím směšovačem, dvěma mf kmitočty a audionem k napájení ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, bakelitová skříň, skleněná stupnice.

Description: 4 circuit superheterodyne (2 IF frequencies) (MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker. Bakelite cabinet, glass scale.