Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telefunken Amerigo

Rok výroby/ production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: ACH1, AF7, 2x AF3, AB2, ABC1, AD1, AM2, AZ1

Rozměry/ Size: 520 x 480 x 330 mm


Popis: Devítiobvodový superhet (DV, SV, KV) s motorovým tlačítkovým laděním a napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, tlačítka předvoleb v bakelitovém rámečku.

Description: 9 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, tube tuning indicator, motor powered tuning, tuning presets. Wooden cabinet, glass scale in bakelite frame, bakelite tuning buttons.