Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telefunken Aquamarin

Rok výroby/ Production: 1943/44

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11


Popis: Šestiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Poznámka (Baudyš): Samočinná regulace síly zvuku působí i na nf stupeň (elektronku EFM11). Podobně je tomu i u přístrojů Aquamarin, Smaragd, Pamir, Atlanta. Přístroje Telefunken mívají zpravidla v oscilátoru kapacitní vazbu na středních a dlouhých vlnách.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.