Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telefunken Arie

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: AH1, AC2, AF3, AB2, AF7, AD1, AZ1, AM2

Rozměry/ Size: 590 x 310 x 250 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 150, 220 a 240V. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění, přípojka na gramofon a druhý reproduktor s výstupním trafem. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, tři ozdobné chromované lišty, bakelitový kroužek s nápisem System Telefunken kolem magického oka. Plechový spodní kryt chassis.

Description: 6 circuit AM superheterpdyne (SW, MW, LW) with AC power 110, 125, 150, 220 or 240V. Dynamic excited speaker, tube tuning indicator, pick up and second speaker connector. Wooden cabinet, glass scale, 3 metallic decorative lines, bakelite ring around indicator with "System Telefunken" sign. Metallic bottom chassis cover.