Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telefunken Big Ben

Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes: AH1, 2x AF3, 2x AB2, AF7, 3xAC2, AM2, 2x AD1, 2x AZ1

Rozměry/ Size: 655 x 482 x 327 mm


Popis: Devítiobvodový superhet (KV, SV, DV) s umlčovačem šumu a napájením ze střídavé sítě. Samostatný hloubkový a výškový reproduktor s kmitočtovou výhybkou, oba buzené, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), dřevěná skříň, skleněná stupnice s kovovým rámečkem a projektorem, tři ozdobné chromované lišty. Část série měla elektromagnetický indikátor vyladění. Nf zesilovač je dvojčinný se dvěma triodami.

Description: 9 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. 2 dynamic excited speakers for high and low tones, tube tuning indicator, push-pull power amplifier, crack killer. Wooden cabinet, glass scale, metal lines.