Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telefunken Gala Koncert

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes:

  • Gala Koncert: AF3, AF7, AC2, AL1, AZ1
  • Gala Universal: CF3, CF7, CC2, CL2, CY2, U920 (EUVII, EUIX)
  • Rozměry/ Size: 482 x 298 x 225 mm


    Popis: Dvouobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, dřevěná skříň, celuloidová stupnice.

    Description: 2 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet, celluloid scale.