Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telefunken Polo

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: EF12, EL11, AZ11

Rozměry/ Size: 342 x 403 x 220 mm


Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) k napájení ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet, glass scale.