Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telefunken Rekord Trial

Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes:

  • Rekord Trial: AF7, AF7, AD1, AZ1
  • Rekord Trial U: CF7, CC2, CL2, CY1, EUX (EUVI)
  • Rozměry/ Size: 365 x 411 x 220 mm


    Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, bakelitová skříň, skleněná stupnice.

    Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker. Bakelite cabinet, glass scale.