Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telegrafia Bali


Rok výroby/ Production: 1933/34

Elektronky/ Tubes:

  • Bali~: REN904, REN904, RES164, RGN504
  • Bali=: REN1821 (A2118), REN1821 (A2118), RENS1823d (L2318D), Osram B
  • Bali Universal: CF1, CL2, CY2

  • Popis: Jednobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé (Bali= jen ze stejnosměrné, Bali Universal ze střídavé i stejnosměrné) sítě. Dynamický buzený reproduktor, dřevěná skříň.

    Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC/DC net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet.