Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telegrafia Bali 35

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes:

  • Bali 35~: RENS1284, RES964, RGN1064
  • Bali35=: RENS1823d, RENS1818, Osram B

  • Popis: Jednobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé (Bali35= jen ze stejnosměrné) sítě. Dynamický buzený reproduktor, dřevěná skříň, celuloidová stupnice.

    Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC net (Bali 35= only from DC net). Dynamic excited speaker. Wooden cabinet, celluloid scale.