Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telegrafia Super Bat 42

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: DCH11, DF11, DAF11, DC11, DDD11, Sirutor


Popis: Šestiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze žhavicí a anodové baterie. Dynamický reproduktor, dvojčinný koncový zesilovač. Sirutor jako zdroj předpětí.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from batteries. Dynamic speaker, Push-pull power amplifier.