Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telegrafia Festival

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK3, EBF2, EFM1, EL3, AZ1


Popis: Sedmiobvodový (při tlačítkovém ladění šestiobvodový) superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), tlačítková předvolba pro 6 stanic. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Poznámka (Baudyš): Tlačítkové ladění. Ve vstupním obvodu se tlačítky připínají cívky k pevnému kondensátoru, v oscilátoru se tlačítky přepínají cívky současně s kondensátory, při čemž vazba v oscilátoru je kapacitní. Nařízení stanic na tlačítkách změnou indukčnosti cívek (souhlasným pohybem cívkových jader v antenním i oscilačním obvodu).

Description: 7 circuit (6 circuit when using tuning button preselection) superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator, 6 tuning preselection buttons. Wooden cabinet, glass scale.