Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telegrafia Metro

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK3, EBF2, EL3, AZ1

Rozměry/ Size: 509 x 353 x 254 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, dřevěná skříň, skleněná stupnice, bakelitový rámeček a ozdobné vlnovky.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet, glass scale, bakelite frame and lines.