Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telegrafia Super 7P

Rok výroby/ Production: 1943/44

Elektronky/ Tubes: UCH11, UBF11, UCL11, UY11

Rozměry/ Size: 280 x 178 x 153 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě. Dynamický buzený reproduktor. Bakelitová skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC/DC net. Dynamic excited speaker. Bakelite cabinet, glass scale.