Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telegrafia Super 34

Rok výroby/ Production: 1933/34

Elektronky/ Tubes:

  • Super 34~: RENS1234, RENS1254, RES964, RGN1064
  • Super 34=: RENS1834, RENS1854, RENS1823d, Osram B

  • Popis: Šestiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé (Super 34= jen ze stejnosměrné) sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň.

    Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC (Super 34= only from DC) net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet.