Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telegrafia Superial

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes: AF7, AL1, AZ1


Popis: Jednobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Tzv. přímá nízkofrekvenční vazba, t.j. anoda detekční elektronky vodivě spojena s mřížkou koncové elektronky. (Katoda koncové elektronky má napětí 100V proti chassis.) Dynamický buzený reproduktor, dřevěná skříň, plechová stupnice pod sklem.


Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW), powered from AC net. Dynamic excited speaker, wooden cabinet, metal scale under glass.