Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telegrafia Talisman

Rok výroby/ Production: 1945/46

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N

Rozměry/ Size: 258 x 169 x 140 mm

Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120 a 220V/30-100Hz. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem o prům. 80 mm, bakelitová skříňka, skleněná stupnice, plechová zadní stěna, sloužící jako náhražková anténa. Po znárodnění firmy Telegrafia v roce 1946 a včlenění do n.p. Tesla pokračovala výroba přijímače pod názvem Tesla Talisman. Přístroje, vyrobené po znárodnění s použitím původních zadních stěn už nemají bíle zvýrazněný nápis TELEGRAFIA.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) with AC/DC 120 and 220 V/30-100Hz power net. Round speaker with 80 mm diameter, glass scale, bakelite cabinet, metal back cover.