Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telegrafia Triumf 60

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: AF7, AC2, AL4, AZ1

Rozměry/ Size: 555 x 310 x 230 mm


Popis: Jednoobvodový přímozesilující (KV, SV, DV) přijímač s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dřevěná skříň, skleněná stupnice v bakelitovém rámečku, ozdobné chromované lišty.

Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, glass scale in bakelite frame, metal lines.