Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telegrafia Weekend

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes: A441N


Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (SV) s poslechem na sluchátka a napájením z baterií. Dřevěná skříňka.

Description: 1 circuit linear receiver (MW) powered from battery. Only for headphones listening. Wooden cabinet.