Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1011A "Dunajec"

Rok výroby/ Production: 1965 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, EABC80, EL84, EM84

Popis: Šestiobvodový (1011A: SV, DV; 1011A-2: KV, SV), osmiobvodový (VKV) superhet s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz, doplněný čtyřrychlostním gramofonem H205. Kruhový reproduktor 165 mm, tlačítkové přepínání rozsahů, elektronkový indikátor vyladění, selenový usměrňovač B250C75. Dřevěná skříň, skleněná stupnice. Přijímač je typu 427A "Poézia".


Description: 6-circuit AM (1011A: MW, LW; 1011A-2: SW, MW), 8-circuit FM superheterodyne, powered from AC net 120-220V/50Hz. Round speaker 165 mm, keyboard function switch, tube tuning indicator, selenium rectifier B250C75. Wooden cabinet, glass scale, gramoplayer H205 (16, 33, 45, 78 rpm). Based on the 427A "Poézia" receiver.