Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1017A "Aida"

Rok výroby/ Production: 1967/69 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, EBF89, ECL86

Polovodiče/ Semiconductors: 2-GA206, PM28RA

Popis: Osmiobvodový (VKV OIRT), šestiobvodový superhet (SV) s napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, ferritová anténa, plošné spoje. Čtyřrychlostní gramofon H46 (16, 33, 45, 78 ot.) s piezoelektrickou vložkou VK641 pod odklopným víkem. Kruhový reproduktor o prům. 165 mm na boku skříně. Skleněná stupnice přes celou přední stěnu, dřevěná skříň, knoflíky z bílého plastu. Gramofon je umístěn napříč skříně. Přijímač je zapojením typu 324A "Nocturno" nebo 326A "Tosca", liší se mechanickou konstrukcí upevnění potenciometrů hlasitosti a tónové clony.

Aida je název opery Giuseppe Verdiho z roku 1871. Autorem libreta je Antonio Ghislanzoni, který zpracoval látku poskytnutou egyptologem Augustem Mariettem.


Description: Radiogram with 6 circuits AM - 8 circuits FM receiver, 4-speed player H46 (16, 33, 45, 78), piezo pick-up VK641 with 2 needles. One round speaker 165 mm, ferrite antenna. Wooden cabinet, glass scale, printed circuit board. Based on the 324A "Nocturno" or 326A "Tosca" receiver.