Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1021A "Opereta"


Rok výroby/ Production: 1968/71 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, EBF89, ECL86

Polovodiče/ Semiconductors: 2-GA206, PM28RA


Popis: Osmiobvodový (VKV OIRT), šestiobvodový superhet (SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, ferritová anténa, plošné spoje. Napříč umístěný gramofon (1. série má čtyřrychlostní chassis H46, poté třírychlostní HC10, část série má třírychlostní chassis Iskra Kranj GR6 z dovozu) s piezoelektrickou vložkou pod odklopným víkem. Kruhový reproduktor o prům. 165 mm na boku skříně. Skleněná stupnice přes celou přední stěnu, dřevěná skříň, knoflíky z plastu. Přijímač je typu 335A "Nabucco".

Opereta je hudebně-dramatický divadelní útvar zábavního rázu, v němž se střídá mluvené slovo se zpěvem. Jedná se vlastně o kombinaci klasické divadelní činohry s operou. Opereta je ve své původní formě v podstatě lehčí a zábavnější opera (tzv. komická opera), jedná se o přímého předchůdce dnešního muzikálu, kterému je také nejvíce podobná.


Description: Radiogram with 6 circuits AM - 8 circuits FM receiver, 4-speed gramophone H46 or 3-speed HC10, part of production have 3-speed imported chassis Iskra Kranj GR6), piezo pick-up with 2 needles. One speaker, ferrite antenna. Wooden cabinet, glass scale, printed circuit board. Based on the 335A "Nabucco" receiver.