Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1112A "Stereo"

Rok výroby/ Production: 1962/63 (Tesla Litovel, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, 6B32, ECC83, 2xECL82, EM84


Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV), osmiobvodový (VKV OIRT) superhet s dvoukanálovým výkonovým zesilovačem a stereofonním gramofonem HC302, s napájením ze střídavé sítě. Natáčecí feritová anténa, 2 selenové usměrňovače B250C75, plošné spoje, tlačítkové ovládání přepínání vlnových rozsahů, gramoreprodukce, vypínání, tónových rejstříků a feritové antény, přípojka pro magnetofon. Dvě samostatné reproduktorové skříně, v každé kruhový reproduktor o prům. 203 mm a kruhový výškový o prům 100mm. Dřevěná skříň s odnímatelnými nožičkami.

Ke gramorádiu se dodávala deska Supraphon ST17015 o 45 otáčkách s názvem "Úvodní deska ke stereofonnímu poslechu". Tuto nahrávku si lze poslechnout ve formátu MP3 (včetně praskání způsobeného častým používáním dotyčné desky).

  • Strana 1. Výklad -zvukové efekty a nástrojové ukázky
  • Strana 2. A. Borovička: Nejhezčí koutek. Polka. Orchestr Dalibora Brázdy; K. Hála: Bicykl boogie. Karel Vlach se svým orchestrem.
  • Zadní strana obalu - seznámení se se stereofonií.

  • Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW), 8 circuit FM superheterodyne with stereo amplifier and stereo gramo player HC302 (16, 33, 45 ,78 rpm), powered from AC net 120-220V/50Hz. Rotate ferrite antena, tube tuning indicator, 2 selenium rectifiers B250C75, bass/treble/balance control, function keyboard switch. 2 separated repro boxes with 2 speakers in each one.

    You can click upper and listen the first Czechoslovakia stereo test 45 rpm record, the accessory for Tesla 1112A "Stereo"