Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1129A "Sextant"

Rok výroby/ Production: 1973/74 (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 2x KF125, 4x KF124, 2x KC148, KF507, GC511K/521K, GA201, 2-GA206, 3x KY130/80, KA201, 1NZ70


Popis: Stojanové tranzistorové gramorádio s třírychlostním gramofonem HC13/05 s krystalovou vložkou VK4302 (16, 33, 45 ot.). Osmiobvodový AM (KV, SV, DV) a devítiobvodový FM (65-74MHz) superhet s napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Ovládání hlasitosti, basů a výšek otočnými potenciometry, feritová anténa, přípojka pro magnetofon, reproduktor a antény. Tlačítkový přepínač funkcí, oválný reproduktor, maska a stupnice z plexiskla, dřevěná skříň na kovovém podstavci s poličkou. Přijímač je typu 440A "Galaxia".

Sextant je přenosný přístroj pro měření úhlové vzdálenosti dvou těles nebo úhlu výšky nebeských těles nad horizontem.


Description: All transistor gramocombination 8-circuit AM (SW, MW, LW), 9-circuit FM (65-74 MHz) superheterodyne powered from AC net 220V/50Hz. Ferrite antena, tape recorder and external speaker connector, volume, bass, treble control. Gramochassis HC13/05 (16, 33, 45 rpm), crystal pickup. Oval speaker, wooden cabinet on metal stand, plexiglass scale. Based on the 440A "Galaxia" receiver.