Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2105B "Spider"

Rok výroby/ Production: 1972/74 (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 3x KF124, KC149, GC521K, GD608/618, 3x GA201, KZZ73

Cena/ Price (1973) 910,- Kčs


Popis: Autorádio - sedmiobvodový superhet s rozsahem DV a SV a napájením z autobaterie 12V. Oválný reproduktor v samostatné skříňce. Pouzdro z plechu, plastový panel a knoflíky. U poslední série byl tranzistor GC521K v NF zesilovači nahrazen KF507 a provedeny příslušné úpravy v zapojení.


Description: Car radio - AM (MW, LW) 7 circuit superheterodyn powered from autoaccu power 12V. Separated speaker. Panel from plastic, metall cabinet.