Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2113B

Rok výroby/ Production: 1982-85 (Tesla Bratislava, n.p.)


Popis: Autorádio - sedmiobvodový superhet s rozsahem DV, SV, KV a VKV 66-108 MHz a napájením z autobaterie 12V. Dvě předvolby na VKV. Oválný reproduktor v samostatné skříňce. Pouzdro z plechu, plastový panel a knoflíky.


Description: Car radio - AM (SW, MW, LW), FM 66-108 MHz, 7 circuit superheterodyne powered from autoaccu power 12V. 2 buttons for FM preselect. Separated speaker. Panel from plastic, metall case.