Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2203BV "Ozvěna"


Rok výroby/ Production: 1959/60 (Tesla Kolín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 2x ECC85, ECH81, 2x EBF89, EABC80, 2x ECC83, 2x EL84

Popis: Autorádio - sedmiobvodový (SV) a devítoobvodový (VKV) superhet s výkonovým zesilovačem, mikrofonním vstupem a napájením z autobaterie 24V, určené pro provoz v autobusech. Automatické ladění zmáčknutím přepínače vlnových rozsahů. Výstupní výkon 8W, napájení pomocí jednokotvového rotačního měniče (motorgenerátor).


Description: Bus radio - AM/FM superheterodyn with autoaccu power 24V. Power amplifier 8W, microphone input, automatic tuning control, separated speaker, metall cabinet, separated rotation power changer.