Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2715B "IN70"

Rok výroby/ Production: 1970/71 (Tesla Kolín, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: KF125, 2x MAA125, GC511, GC521, 2x KA505, GA201


Popis: Kapesní pětiobvodový superhet (SV, DV) s napájením ze čtyř tužkových monočlánků 1,5V. Kruhový reproduktor o prům. 65 mm, feritová anténa, 2 integrované obvody, magnetostrikční mf filtry, plošné spoje. Plastová skříňka v černém provedení, děrovaná maska z eloxovaného hliníku, bez stupnice, koženkové pouzdro s prodlužovacím řemínkem pro nošení v ruce i přes rameno. První čs. přijímač s integrovanými obvody.


Description: Pocket transistor AM (MW, LW) superheterodyne powered from 4x 1,5V AA cells. Round speaker 65 mm, 2 IC, ferrite antena, printed circ. board. Plastic cabinet, metal mask, skin case with handle. 1st Czechoslovakia receiver with integrated circuits.