Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2715B "Puk"

Rok výroby/ Production: 1978/80 (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 2x KF124, KC148, KF506, KF517, GA201
Popis: Kapesní pětiobvodový superhet (SV), určený pro reklamní účely. Kruhový reproduktor o prům. 50 mm, feritová anténa, plošné spoje. Kruhová plastová skříňka v různobarevném provedení, bez stupnice. Potisk čelní stěny podle reklamního účelu, poprvé byl vyroben k Mistrovství světa v hokeji v roce 1978.


Description: Pocket transistor AM (MW) superheterodyne. Round speaker 50mm, ferrite antena, printed circuit board. Round plastic cabinet. Advertising receiver.