Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2803B "Perla"

Rok výroby/ Production: 1963/64 (Tesla Přelouč, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 156NU70, 2x 155NU70, 2x 106NU70, 2x 101NU71, 1NN41

Popis: Přenosný kabelkový šestiobvodový superhet (SV, DV) k napájení z vestavěné baterie (6 x 1,5V (3 třívoltové monočlánky)) o napětí 9V. Kruhový reproduktor o prům. 117 mm, feritová anténa, plošné spoje, plastová dvoubarevná skříňka, kovové držadlo s plastovou rukojetí. Vývod pro externí anténu.


Description: Portable transistor AM (MW, LW) receiver powered by 6x 1,5V (3x 3V battery). Round speaker 117 mm, feritte antena, printed circ. board, Plastic 2-color cabinet, metal/plastic handle. External antenna connector.