Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2816B-13 "Dolly 2"

Rok výroby/ Production: 1969/70 (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 5x OC170, 2x GC516, 2x GC507, GA201, 2-GA206, StA


Popis: Přenosný kabelkový tranzistorový superhet (VKV 66-73MHz, KV (nebo DV), SV) s napájením z vestavěných baterií 2x 3V (typ 2R10). Kulatý (65mm) reproduktor, feritová anténa, teleskopická anténa, plošné spoje. Plastová skříň, stupnice z plexiskla, kovové sklopné držadlo, pokryté plastem, přípojky pro reproduktor a externí napájení. Přijímače během výroby prodělaly mnoho konstrukčních změn, Dolly a Dolly 2 má koncový stupeň nf zesilovače s transformátory, Dolly 3 již s komplementární dvojicí tranzistorů a reproduktorem s vyšší impedancí. Měnilo se i osazení tranzistory a zapojení vstupních obvodů.


Description: Portable transistor AM/FM OIRT superheterodyne powered from 2x 3V 2R10 cells. Oval (80x125mm) or round (65mm) speaker, ferrite antena, printed circ. boards, SW metal antena. Plastic cabinet, scale from plexiglass, metal/plastic handle, Connectors for speaker and external power. Receivers uses the same base chassis, but through the years were redesigned and modernised in construction. Export version TR55, Mambo, Twisty with FM CCIR 88-104MHz band.