Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2817B "Twist


Rok výroby/ Production: 1967/68 (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 5x OC170, 2x OC71, 2x GC507, GA201, 2-GA206


Popis: Přenosný kabelkový tranzistorový superhet (VKV 66-73MHz, KV, SV) s napájením z vestavěných monočlánků 2x 3V (Bateria 223, 2R10). Oválný reproduktor 80 x 125 mm, feritová anténa, teleskopická anténa, plošné spoje. Dřevěná skříň, potažená koženkou, stupnice z plexiskla v kovovém rámečku, kovová mřížka reproduktoru, sklopné držadlo, přípojky pro reproduktor a externí napájení.

Twist (anglicky „kroutit se“) je tanec, který vznikl ve Spojených státech amerických v 60. letech 20. století. Je provozován sólově, partneři se při něm nedrží a většinou stojí proti sobě. Nemá žádná přesně daná pravidla, ale obvykle se skládá z rychlých kroutivých pohybů pánve a rukou ze strany na stranu; nohy jsou rozkročeny a téměř se nepohybují, dochází jen k přenášení váhy z nohy na nohu, sestup do dřepu, následné vyskočení se zatleskáním apod. Twist se často tančí na rock'n'rollové skladby.


Description: Portable transistor AM/FM OIRT superheterodyne powered from 2x 3V cells (Bateria 223, 2R10). Oval speaker 80 x 125 mm, ferrite antena, printed circ. boards, SW metal antena. Wooden cabinet covered by plastic skin, scale from plexiglass in metal frame, metal handle and speaker grid. Connectors for speaker and external power.