Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2828B "Madison"

Rok výroby/ Production: 1971/72 (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 2x GF506, 2x GT322, OC170, 107NU70, KC508, GC511/521, GA201, 2-GA206, KA501

Cena/ Price (1973) 1130,- Kčs


Popis: Přenosný kabelkový tranzistorový superhet (VKV OIRT, KV, SV, DV s napájením z vestavěných baterií 4x 1,5V typu D, R20. Oválný reproduktor, feritová anténa, teleskopická anténa, plošné spoje. Dřevěná skříň, kovové sklopné držadlo.

Madison je moderní společenský tanec s výrazným rytmem ve čtyřčtvrtečním taktu, vznikl v USA na konci 50. let 20.století.


Description: Portable transistor AM/FM superheterodyne powered from 4x 1,5V "D, R20" battery. Oval speaker, ferrite antena, printed circ. boards, SW metal antena. Wooden cabinet, metal handle.