Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2830B "Capri"

Rok výroby/ Production: 1972/73 (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 2x GF506, 2x GT322, OC170, 107NU70, KC508, GC511/521, GA201, 2-GA206, KA501

Cena/ Price (1973) 1130,- Kčs


Popis: Přenosný kabelkový tranzistorový superhet (VKV OIRT, KV, SV, DV) s napájením ze 2 plochých baterií 4,5V. Oválný reproduktor, feritová anténa, teleskopická anténa, plošné spoje. Dřevěná skříň, kovové sklopné držadlo.

Capri je ostrov se stejnojmenným městem, náležící Itálii. Nachází se v Neapolském zálivu, jde o součást Kampánského souostroví. Mimo městečka Capri je zde další obec Anacapri a lodní přístav Marina Grande.


Description: Portable transistor AM/FM superheterodyne powered from 2x 4,5V battery. Oval speaker, ferrite antena, printed circ. board, SW metal antena. Wooden cabinet, metal handle.