Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2835AB "Avanti 2"

Rok výroby/ Production: 1989/90 (Tesla Bratislava, n.p.)

Popis: Přenosný přijímač s rozsahem SV, DV, VKV (67-73, 88-108 MHz) a napájením ze dvou plochých baterií 4,5V nebo ze sítě 220V/50Hz. Přepínač vlnových rozsahů a normy VKV, regulátor tónové clony a hlasitosti s vypínačem napájení, zdířka pro externí napájení a sluchátka, zásuvka pro síovou šňůru, LED dioda indikující zapnutí a současně polohu ukazatele stupnice. Plastová skříň, sklopné držadlo, teleskopická anténa.


Description: Portable AM/FM receiver (MW, LW, FM 66-73, 88-108 MHz) with battery power 2x 4,5V or 220V/50Hz net. Band button switch, volume and tone control with power switch, jack for external power and headphones, LED diode. Plastic cabinet, telescopic antena.